Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på mansperson som blivit uttagen och utrustad till soldat.

Finsk beskrivning

varustettu sotamies*

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 236.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare