Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arkiv vid domkapitel, vilket enligt kyrkolagen 1869 skulle innehålla dagböcker, protokolls- och utslagsböcker, brevböcker, uppbörds- och räkenskapsböcker samt visitations- och prästmöteshandlingar, allmänna brev och skrivelser, besvärsbrev och andra skrifter. Arkivbildningen reglerades av de föreskrifter som domkapitlet själv uppställde.

Finsk beskrivning

tuomiokapitulin arkisto

Tuomiokapitulin ylläpitämä arkisto, jonka tuli vuoden 1869 kirkkolain mukaisesti säilyttää päiväkirjat, päätöskirjat, kirjekirjat, perintä- ja tilikirjat sekä asiakirjat vierailuista ja papiston kokouksista, yleiset kirjeet ja kirjoitelmat, valituskirjeet sekä muut kirjoitukset. Arkistosäännöstä vastasi tuomiokapituli itse.

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1869 (kyrkolag): nr 30: 421–423: 108–109.