Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den samling av jordebrev och andra urkunder som samlats i biskopsgårdarna och som avspeglade biskoparnas ämbetsverksamhet och biskopsbordets framväxt.

Finsk beskrivning

piispainarkisto*

piispallisten asiakirjojen kokoelma

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 625.

Andra språk

Inga termer på andra språk