Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domstol där biskop utövade sin domsrätt, domkapitel. Termen användes också om en biskops rätt till böter som hade utdömts vid domkapitel eller den andel i vid häradsrätt utdömda böter som skulle gå till biskopen, biskopssaköre.

Finsk beskrivning

piispanoikeus

tuomiokapitulin oikeus

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin juribus episcopslibus (SAOB)

Synonymer

biskopens ensak
biskopsrättighet
bispsrätt