Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskops andel av kyrkotionde. Bestämmelserna för biskopstionde reglerades i biskopstiondestadga.

Finsk beskrivning

piispankymmenykset

piispan osuus kirkon kymmenysveroista

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

biskopsdel