Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domstol där biskop utövade sin andliga domsrätt och dömde i ärenden som rörde prästerskapet och kyrkhjonen, samt i brott som hade begåtts på kyrkans marker. Biskopstinget hölls vanligen i samband med en biskopsvisitation. Från 1400-talet började biskopstingen ersättas av häradsting och från 1600-talet med sockenstämmor, vid sidan av den domsrätt som hörde till domkapitlen. Biskopstinget avskaffades formellt 1687.

Finsk beskrivning

piispankäräjät

Tuomioistuin, jossa piispalla oli oikeus käyttää hengellistä tuomiovaltaansa papistoa ja kirkon työntekijöitä koskevissa asioissa, kuten myös kirkon maaperällä tehtyjen rikosten käsittelyssä. 1400-luvulta kihlakunnankäräjät alkoivat syrjäyttää piispankäräjiä ja 1600-luvulla myös pitäjänkokouksen tulivat niiden tilalle. Piispankäräjät lakkautettiin virallisesti 1687.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 3: 484 (biskop). http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 15: 521–522 (kyrkoting). http://runeberg.org/nf/

Starbäck, C. Georg & P. O. Bäckström , Berättelser ur Svenska historien I–XI , Ny reviderad uppl. , Stockholm: F. & G. Beijers Förlag 1885–1886 , II: 741. http://runeberg.org/sverhist/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 20.

Andra språk

Dåtida finska piispankäräjät

Synonymer

kyrkoting