Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som en biskop betalade till kronan för sina inkomster in natura.

Finsk beskrivning

piispantaksa*

piispan kruunulle tuloistaan luonnontuotteina maksama maksu

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk