Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanskott av penningar från ett stifts kyrkor när en ny biskop skulle ordineras. Skatten utgick under medeltiden och enligt en viss taxa.

Finsk beskrivning

piispankappavero*

hiippakunnan kirkoilta kerätty rahasumma uuden piispan astuessa virkaansa

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare