Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet förekommande benämning på biskopsval.

Finsk beskrivning

piispanvaalit*

piispanvaaleista 1600-luvulla käytössä ollut nimitys

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk