Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av stiftsbiskop eller biskopsmöte utfärdade bestämmelser.

Finsk beskrivning

piispansäädös

hiippakunnan piispan tai piispainkokouksen laatimat säädökset

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

synodalstadgar