Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig tjänsteman med uppgift att biträda biskopen vid indrivningen av skatter, särskilt biskopstionden, och vid rättsutövningen. Termen förekom under medeltiden från cirka 1200-talet och finns i dokument från 1320-talet.

Finsk beskrivning

veronkerääjä (kirkollinen)

Källor

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 , 25.

Andra språk

Dåtida finska exatori