Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ärende eller världsligt rättsmål som föll under biskopens domsrätt, jämte de inkomster som i dylika ärenden tillföll honom. Termen övergick under 1700-talet till att betyda en angelägenhet eller ett förhållande som bara gällde biskopen eller biskopar.

Finsk beskrivning

piispan päätettävissä oleva oikeusjuttu*

piispalle kuuluva asia; piispalle kuuluvat tulot

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bispsak