Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänstebostad för biskop med tillhörande jordbruksmarker.

Finsk beskrivning

piispan virkatalo, piispankartano

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 50.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska piispantalo

Synonymer

biskops bol
biskopsbol
bispbol
bispesgård