Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på biskopsgård under 1600-talet.

Finsk beskrivning

piispanhovi

piispankartanon nimitys 1600-luvulla

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare