Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet förekommande samlande beteckning på de hemman som tillhörde biskopen och som bidrog till hans underhåll.

Finsk beskrivning

piispanhovi*

yhteisnimitys piispan omistukseen kuuluneista tiloista

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk