Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hästar som tillhörde en biskop och som underhölls genom biskopsfordring av det andliga frälsets landbönder. Skyldigheten ombildades under 1500-talet till en avgift för dylika hästars underhåll.

Finsk beskrivning

piispanhevonen*

Piispalle kuuluva hevonen, jota pitivät yllä talonpojat ruokintavelvollisuuden nojalla.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

biskopshästar

Se vidare