Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt som arrendatorer av kyrkogods, vanligen efter mantal, betalade till biskopen i det stift dit godset administrativt hörde. Efter indragningen av kyrkogodsen blev biskopsfodringen en till kronan utgående skatt. Ursprungligen bestod skatten av utfodring av biskopens hästar, senare erlades den i andra skattepersedlar.

Finsk beskrivning

piispanvero*

Kirkolle kuuluneiden maiden vuokraajien kruunulle maksama manttaalipohjainen vero, alunperin piispan hevosten ruokintavelvollisuus.

Källor

Dahlgren, F. A. (red.) , Lagförslag i Carl den niondes tid , 1 , Stockholm: 1864 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bispsfodring