Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameralt om inkomst av det som är anslaget till en biskops underhåll, särskilt fastigheter och tionde. Motsvarande inkomster för prästers underhåll kallades prästbord.

Finsk beskrivning

piispanpöytä, piispan virkaomaisuus

Piispan ylläpitoa varten yksilöidystä omaisuudesta (kiinteistöistä sekä verotuloista) käytetty kameraalinen nimitys. Pappien kohdalla vastaava käsite oli papinpöytä.

Källor

Seppälä, Suvianna , Valkonahat ja lohitynnyrit – Turun piispan taloudellinen asema keskiajalla. Teoksessa Turun tuomiokirkon suojissa – Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Toim. Marika Räsänen, Reima Välimäki & Marjo Kaartinen , 8 , Turku: Turun historiallinen yhdistys & Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies 2012 , 85–87. http://www.academia.edu/2120158/Valkonahat_ja_lohitynnyrit._Turun_piispan_taloudellinen_asema_keskiajalla

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/