Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domkapitlets egendom. Under 1100- och 1200-talen övergav många domkapitel den regulära formen och flyttade isär. Då delades också domkapitlets egendom, och först skildes kapitelbordet från biskopsbordet i många domkapitel. Vid övergången till en sekulär ordning blev endast en liten del av egendomen kvar för domkyrkans och kapitlets gemensamma behov, resten delades så att varje medlem i kapitlet fick en egen inkomst, prebende.

Finsk beskrivning

kapitulinpöytä

Tuomiokapitulin omaisuus.

Källor

Pirinen, Kauko , Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla 1956 , 15.