Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vissa avgifter till biskopar, eller en avgift som biskopar skulle erlägga till kronan, eller av biskop slaget mynt.

Finsk beskrivning

piispanrahat*, piispanraha*

piispalle maksetut maksut; piispan kruunulle maksamat maksut; piispan lyömä raha

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/