Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stad där biskop har sitt säte, stiftsstad.

Finsk beskrivning

piispankaupunki*

hiippakunnan pääkaupunki

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 51.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska piispankaupunki

Synonymer

biskopsresidens