Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sällan använd benämning på katedralskola.

Finsk beskrivning

piispankoulu*, katedraalikoulu

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bispsskola