Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsämbete med tillhörande budget och tjänstemannakår. Begreppet användes också om riken som styrdes av biskopar. Även biskopsvärdighet.

Finsk beskrivning

piispanvirka, piiispanarvo

piispantoimen menosääntö; piispojen johtama valtakunta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/