Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning som uppkom när Gustav Vasa indrog de flesta av kyrkohemmanen till kronan 1545. Med kyrkbolshemman avsågs en församlings eller kyrkas stomhemman, som vanligen också utgjorde själva prästbostället. Under 1600-talet kallades de också kyrkbordshemman. Beteckningen användes också om en annexförsamlings prästboställe, som efter reformationen kom att lyda under moderkyrkans prästboställe som ett slags utjord.

Finsk beskrivning

kirkon kantatila, papin virkatalo, kirkontila

Termi, joka syntyi vuonna 1545, kun Kustaa Vaasa siirsi kirkontilat kruunun haltuun. Kyseessä oli seurakunnan tai kirkon kantatila, joka oli usein sama kuin papin oma tila.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 22: 472 (prästbol), 474 (präststom). http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal
1700-tal

ca 1545–storskiftet

Synonymer

kyrkbolhemman
kyrkbordsgård
kyrkbordshemman
kyrkobolshemman
kyrkobordshemman
prästbolshemman
prästebolshemman