Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Det egentliga hemmanet, i motsats till utmarker och avsöndrad jord; stamhemman, stomhemman.

Finsk beskrivning

kantatila, emätila

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk