Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift inom gengärden som i Finland allmänt uppbars av bolmännen.

Finsk beskrivning

neljännesmiehen kestitysvero*

veronkeruuta suorittaneen neljännesmiehen keräämä maksu

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 64.

Andra språk

Inga termer på andra språk