Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ägogräns med eller utan råmärken. I landslagen från cirka 1415, lantmäteriförordningen 1698 och 1734 års lag särskilt om gränsen mellan byar, vars rätta sträckning ofta var mål för tvister. Efter 1883 blev bolstada skäl en officiell lagterm.

Finsk beskrivning

omistusalueen raja

Omistetun alueen merkitty tai merkitsemätön raja. Termiä käytettiin erityisesti kylien välisistä rajoista, joiden oikeasta reitistä oli kiistaa.

Källor

Almquist, Jan Eric , Rågång, administrativ gräns och riksgräns: deras utmärkande och fastställelse med särskild hänsyn till lantmätarnes verksamhet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 591–629 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 , 591.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 54.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rajamerkit, rajapyykit

Synonymer

bolstada rå
bolstada skillnad