Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgifter som ett bol skulle utgöra gemensamt vid sidan av bolskatten på 1500-talet. I Nyland bestod bolgästningen av en mängd olika persedlar, som varierade till beskaffenhet och kvantitet mellan de olika socknarna.

Finsk beskrivning

verokunnan kestitysvero

Maksut, jotka verokunnan (bol) tuli suorittaa verokunnan maksettavaksi määrätyn vakinaisen veron lisäksi. Lisämaksujen määrä ja laatu vaihteli pitäjittäin.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk