Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bofast man: i Kristoffers landslag 1442 odalbonde, med rätt att vara nämndeman och vittne på tinget. Motsats: landbonde.

Finsk beskrivning

vakinaisesti paikallaan asuva mies

perintötilallinen, vapaa talonpoika

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 , 96.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 106.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 286.

Andra språk

Dåtida finska kiinteästi asuva mies

Tid

Svenska tiden

medeltiden

1400-tal
1442–