Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En man, en röst.

Finsk beskrivning

mies ja ääni -periaate

Äänestystapa, jossa jokaisella osallistujalla on yksi ääni äänestyksessä.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 193.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .