Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beslut som fattas av en styrelse utan att ledamöterna personligen träffas.

Finsk beskrivning

viestinviejän välityksellä

ilman hallituksen jäsenten henkilökohtaista tapaamista tehty päätös

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Andra språk

Latin per capsulam