Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

”Korta påminnelser”, samling av stadgar för Åbo domkapitel, utgivna 1673. Stadgarna förtydligade biskopens och domkapitlets maktbefogenheter, gav direktiv för kyrkoråden och rörande kungörelserna m.m. De ersattes 1687 med en riksomfattande domkapitelsstadga, enligt vilken domkapitlets auktoritet ökade på biskopens och prästmötets bekostnad.

Finsk beskrivning

”pieniä muistutuksia”

Turun tuomiokapitulia koskevia säädöksiä vuodelta 1673

Källor

Laasonen, Pentti , Finlands kyrkohistoria. Åren 1593–1808 2 , Skellefteå: Artos 2000 , 85–86, 110, 115, 121.

Andra språk

Latin perbreves commonitiones

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1673–1687