Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pensionskassa för den finska militären under autonoma tiden. Inkomsterna erhölls från bl.a. lönebesparingar inom militiestaten. Av dem tillföll 40 procent kassan och 60 procent Nådårsfonden.

Finsk beskrivning

Suomen sotaväen eläkekassa*, Suomen sotaväen eläkerajasääntö

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 266 (pensionsstat).