Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för person som avlagt examen i kirurgi för fältläkare. Kirurger, fältskärer, betraktades som hantverkare i ett eget skrå och avskilda från den akademiska medicinen. År 1797 fick fältläkarna möjlighet att genomgå en examen i kirurgi, och därefter fick de rätt att kalla sig kirurgie magistrar.

Finsk beskrivning

kirurgian maisteri

Virallisen kenttälääkäreiden kirurgian tutkinnon suorittanut henkilö.

Källor

Forsius, Arno , Parturit, välskärit ja kirurgit Ruotsissa ja Suomessa. Teoksessa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kirurgi2.html

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 , 229.

Andra språk

Dåtida finska kirurgian maisteri

Synonymer

Chir. m.
Chirugiae magister