Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Intressebevakande organisation för utövare av ett eller flera närstående hantverk eller yrken i en stad. Skrået leddes av en ålderman. Enligt en särskild stadga eller ordning hade varje skrå såväl speciella privilegier som vissa förpliktelser beträffande yrkesutövningen. Skrået valde även representanter till stadens styrelse och olika förtroendeorgan. Skråväsendet avskaffades i Finland 1809, i Sverige 1846.

Finsk beskrivning

kilta, ammattikunta

Tiettyjen kaupungissa harjoitettavien ammattien etuja valvova organisaatio, joka oli myöhäiskeskiajasta lähtien valtion suojeluksessa. Ammattikuntaa johti aina kiltavanhin.

Källor

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/