Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel på skråhantverkare som hade rätt att utöva sitt yrke utanför skråväsendet. Privilegiet avskaffades 1731.

Finsk beskrivning

vapaa mestari*

killan ulkopuolella käsitöitä luvallisesti harjoittava käsityöläinen

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 207.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk