Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Härbärge för vandrande gesäller under skråväsendets tid.

Finsk beskrivning

kisällimajatalo*

vaeltaville kisälleille tarkoitettu majatalo

Källor

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 , 1751: V: 3170.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk