Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bok i vilken gesällens arbetsgivare införde uppgifter om hans arbete och uppförande.

Finsk beskrivning

kisällinkirja

työnanatajan kisällin ammattipätevyydestä antama todistus

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 138.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kisällikirja

Se vidare