Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ceremoni genom vilken en lärling kunde avancera till gesäll.

Finsk beskrivning

postulointi, kisälliksi ylemtäminen*

Seremonia, jolla oppipoika voitiin ylentää kisälliksi.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk