Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pass som utfärdades för en gesäll av hans hantverksskrå då han lämnade en stad för gesällvandring.

Finsk beskrivning

kisällinpassi*

kisällin ammattikunnan laatima passi kisällinvalellusta varten

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk