Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skråföreståndare eller ålderman i ett skrå, senare arbetsledare inom viss hantverksindustri.

Finsk beskrivning

työmestari, laitosmestari, (ammattikunnan) mestari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 237–238.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 816.

Andra språk

Dåtida finska työmestari

Se vidare