Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bergsmekaniker under Bergskollegium som hade i uppdrag att anlägga och övervaka de mekaniska arbetena, ”konsterna”, i en gruva, särskilt vattenhjul och andra pumpar eller tekniska apparater som höll gruvan fri från vatten.

Finsk beskrivning

työmestari

Vuorihallituksen alainen kaivosmekaanikko, jonka tehtävänä oli panna alulle sekä valvoa mekaanisia töitä kaivoksessa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 216.

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 144, 145.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Puustinen, Kauko , Suomen kaivosteollisuus ja mineraalisten raaka-aineiden tuotanto vuosina 1530-2001, historiallinen katsaus erityisesti tuotantolukujen valossa. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, M 10.1/2003/3 , Geologian tutkimuskeskus 2003 . http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/

Rinman, Sven , Bergwerkslexicon I–II , Stockholm: Tryckt hos Johan A. Carlbohm 1788–1789 . http://runeberg.org/rsberglex/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk