Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skriftligt bemyndigande eller fullmakt att utdela ordenstecken eller medaljer.

Finsk beskrivning

konstitutoriaali, valtuutuskirja*

Kirjallinen valtuutus jakaa ritarikunnan kunniamerkkejä tai mitaleja.

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/