Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillsatt genom konstitutorial, det vill säga utan att erhålla fullmakt.

Finsk beskrivning

virkaan asetettu

Asetettu virkaan viranvahvistuskirjan, ei valtakirjan avulla.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , II: 476 (konstitutoriaali).