Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fullmaktsgivare.

Finsk beskrivning

valtuuttaja, valtakirjan antaja

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare