Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förening som grundades 1874 och som hade i uppgift att främja Finlands konstindustri och konsthantverk samt att upprätthålla Centralskolan för konstflit, vilket den gjorde fram till 1965 då läroanstalten övergick i statens ägo. Föreningen hette Föreningen för konstfliten i Finland fram till 1893, därefter Konstflitföreningen i Finland.

Finsk beskrivning

Suomen Taideteollisuusyhdistys

Vuonna 1874 perustettu yhdisty, jonka tehtävänä oli edistää suomalaisen taideteollisuuden ja taidekäsityön kehitystä sekä pitää yllä Taideteollista korkeakoulua.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Föreningen för konstfliten i Finland