Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

År 1922 delades banavdelningen vid Järnvägsstyrelsen upp i Konstruktiva banavdelningen och Allmänna banavdelningen. Konstruktiva banavdelningen ansvarade för att göra upp projekt och ritningar till bl.a. broar och bangårdar. Vid avdelningen fanns en brobyggnadsbyrå, en bangårdsbyrå, en husbyggnadsbyrå samt en byrå för signal- och säkerhetsinrättningar. Innehavarna av tjänster och befattningar vid dessa byråer övergick 1932 till Bantekniska byrån vid den återinrättade Banavdelningen.

Finsk beskrivning

konstruktiivinen rataosasto (Rautatiehallitus)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922: nr 233 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Järnvägsstyrelsens konstruktiva banavdelning