Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå vid Järnvägsstyrelsens banavdelning som 1932 tog över konstruktiva banavdelningens uppgifter och tjänstemän. Byrån leddes av en byråchef och där fanns ett brobyggnadskontor, ett bangårdskontor, ett husbyggnadskontor och ett kontor för säkerhetsanordningar.

Finsk beskrivning

ratateknillinen toimisto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Valtion rautatiet 1912–1937. Suomen rautateiden 75-vuotispäiväksi II , Helsinki: Rautatiehallitus 1937 , 882.