Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på de byråer vid Järnvägsstyrelsens banavdelning vilka behandlade och expedierade ärenden som hörde till bandirektörens uppgifter.

Finsk beskrivning

ratapäällikön toimistot*

Rautatiehallituksen rataosaston ratapäällikön alaisuuteen kuuluneista toimistoista käytetty nimitys.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 181 (bandirektör).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1888: nr 30 .