Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelningschef för Järnvägsstyrelsens banavdelning och samtidigt medlem av Järnvägsstyrelsens kollegium. Till bandirektörens huvudsakliga uppgifter hörde att se till att banorna och Statsjärnvägarnas byggnader befann sig i behörigt skick.

Finsk beskrivning

ratapäällikkö

Rautatiehallituksen rataosaston osastopäällikkö sekä Rautatiehallituksen kollegion jäsen. Ratapäällikön pääasiallinen tehtävä oli valvoa, että rautatiet ja Rautatiehallituksen rakennukset pysyivät kunnossa.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1917 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 181.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 33 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1904: nr 32 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/